Algemeen bestuur

Ton Scheffers Voorzitter 0181–636885
Piet Suijker Verenigings coordinator 0181-637438 06-54728063
Gerard Sint Secretaris 0181–641122
Kees Gerritsen Penningmeester
Marijke Kok 2e secretaris 0181-620746
Roel Scheffers Voorzitter technische commissie baan 06-24666574
Marcel Lindhout Voorzitter technische commissie weg +31654795930
Niels Groot Techn. coördinator baan
Richard van Oosterhout PR en communicatie
Peter Pieters Marathoncommissie