Dagelijks bestuur

Ton Scheffers Voorzitter 0181–636885
Piet Suijker Vice voorzitter 0181-637438 06-54728063
Gerard Sint Secretaris 0181–641122
Jacques Nieuwstraten 1e penningmeester 0181–632538