Voortgang baanrenovatie

Donderdag 16 augustus 2018, is de renovatie van de atletiekbaan begonnen.

De werkzaamheden zullen geruime tijd duren maar als deze afgerond zijn heeft SPARK weer een mooie accommodatie! Er wordt met man en macht gewerkt; de asfaltlaag zal half november gereed zijn en wordt daarna gekeurd door ISO Sport.  Ook de aanlopen voor technische nummers verspringen en speerwerpen worden gekeurd. De verspringbakken en sectoren voor kogelstoten zijn inmiddels aangebracht. Het wachten is nog op de kooien (kogelslingeren, - stoten).  De baan is in ieder geval gereed voor de start van de marathon op 16 december a.s. , er kan worden gestart op de asfaltlaag. De toplaag en het gras zullen in maart/april 2019 worden aangebracht, als de weersomstandigheden dit toelaten.

 Foto's van Leen

Laatste nieuws overzicht