Zelfwerkzaamheid

Zelfwerkzaamheid

SPARK-leden van 16 jaar en ouder zijn  verplicht om zich 4 uur per jaar ter beschikking te stellen voor SPARK.
Er moe­ten heel veel activi­teiten jaarlijks worden uitgevoerd voor SPARK.

 Denk maar aan werk in de kan­tine, onder­houden van wedstrijd­ma­teriaal, jureren, onderhouden van de kantine en kleedka­mers, schoonhou­den van de baan, secreta­riaats­werk­zaamheden, enzovoorts. Bij al dit soort werkzaamheden zijn vrijwilligers nodig.

 Via het  mededelingenbord en de website houden wij de leden regelmatig op de hoogte van de mogelijke werkzaamheden. Leden die niet aan deze verplichting voldoen, betalen aan het einde van het jaar een extra bijdrage, die momenteel Euro 31,00 bedraagt

 

Lidmaatschap overzicht