2e pupillencompetitie

Na een geweldige start van de pupillencompetitie van 2019 gaan we door! Zaterdag 11 mei a.s. nodigt Rotterdam Atletiek ons uit voor de tweede wedstrijd. 

Programma 1e en 3e wedstrijd:

Pupillen D (mini’s)     40 meter-ver-bal
Pupillen C                   40 meter-ver-bal
Pupillen B                   40 meter-hoog-kogel
Pupillen A1                 1000 meter-hoog-bal
Pupillen A2                 1000 meter-ver-kogel

Programma 2e en 4e wedstrijd:
Pupillen D (mini’s)     600 meter-hoog-medicinbal
Pupillen C                   600 meter-hoog-medicinbal
Pupillen B                   1000 meter-ver-bal
Pupillen A1                 60 meter-ver-kogel
Pupillen A2                 60 meter- hoog-bal

Vanwege het te verwachten hoge aantal inschrijvingen willen we jullie vragen om per onderdeel je pr mee te sturen met je inschrijving, Dit om de dagen zo snel mogelijk te laten verlopen. 

Overige wedstrijddagen:

3e wedstrijd op 15 juni 2019 bij PAC in Rotterdam
4e wedstrijd op 6 juli 2019 bij SPARK

BELANGRIJK!
* Om als Spark mee te mogen doen aan de zomercompetitie zijn er hulpouders/juryleden nodig. Voor iedere 7 kinderen van Spark die meedoen is de hulp van één hulpouder/jurylid verplicht.
* Tijdens de wedstrijd is het dragen van een clubtenue verplicht. Koop het op een van de verkoopdata
* Voor het bevestigen van het startnummer zijn veiligheidsspelden, tape of een startnummerband nodig.

Wil jij dit niet missen?
Schrijf je dan in via Zomercompetitie o.v.v. Zomercompetitie pupillen. 
vermeld in je mail het volgende:

Naam
Geboortedatum
categorie
AU-nummer = lidmaatschapsnummer
En denk aan je pr's! 

Nieuw!! Het inschrijfgeld van €5,- mag overgemaakt worden naar: NL95 RABO 0161 9761 23 tnv AV Spark ovv Zomercompetite 2019 + naam kind(eren)

Je inschrijving is pas compleet als het inschrijfgeld is overgemaakt. 

Inschrijven kan nog tot 27 april as. Twijfel niet zo lang want VOL= VOL! 

Dit alles onder voorbehoud van wijzigingen

Baan wedstrijden Overzicht