De 1,5 m afstand

1,5 m afstand...belangrijk

Er bereiken ons de laatste tijd geruchten dat de 1,5 m afstand in de kantine niet voldoende nagekomen wordt. Bovendien wordt de looproute ook niet op niet de juiste wijze gebruikt. We moeten jullie met klem verzoeken je hier toch beter aan te houden.

In het kort nog even de regels:
De ingang van de kantine is aan de voorzijde en de uitgang is via de gang.  Men wordt verzocht de route aan te houden en niet tegen de stroom in te lopen.
Maximaal mogen niet meer dan 20 personen gelijktijdig in de kantine aanwezig zijn.
Het is niet toegestaan fietsen op het Atletiekpad te plaatsen; de fietsen kunnen bij de ingang van het terrein in de daarvoor bestemde rekken worden geplaatst.
Men mag zich niet langdurig ophouden op het Atletiekpad

Er wordt de laatste weken strenger gecontroleerd door de boa’s; dus volg de regels op om een boete (voor Spark!) te voorkomen.

Het bestuur

Bestuurnieuws Overzicht