Zelfwerkzaamheid

Bardienst

Elk Spark lid van 16 jaar en ouder is verplicht 2 dagdelen per jaar vrijwilligerswerk te verrichten. Een vereniging kan niet draaien zonder vrijwilligers. Bij Spark zijn er veel taken die door vrijwilligers vervuld zouden moeten worden.

Het onderhoud van gebouw en materialen vraagt veel tijd; momenteel is er een onderhoudsploeg en ook die kan wel wat versterking gebruiken.Overige taken zijn: hulp bij baan- en wegwedstrijden ; bij wegwedstrijden zjn er aanwijsposten onderweg nodig en bemensing van drankposten. Bij de baanwedstrijden zijn er veel medewerkers nodig, waaronder juryleden. Elk jaar worden er cursussen gehouden voor juryleden om het corps te versterken.

De bardienst is een zeer belangrijke taak, er moet altijd tijdens trainingsavonden/dagen/middagen en wedstrijden iemand achter de bar staan. Op het ogenblik zijn er twee vaste medewerkers/sters en dat is veel te weinig. We zoeken enkele mensen die structureel één of meerdere malen per maand een bardienst voor zijn of haar rekening willen nemen. Uitbreiding is een must.  Inlichtingen omtrent de bardienst zijn te verkrijgen bij Ronald Kraak Hij kan je alles vertellen over de bardienst.

Bardienst Overzicht