Technische Commissie Weg

De Technische Commissie Weg heeft de zorg voor het aanbieden van kwalitatief goede trainingen op zowel recreatief, breedte als topsportniveau. Technisch coördinator weg (en trainer Loopgroep 1) is Fred v.d. Raaf.

Lees meer

Technische Commissie Baan

De Technische Commissie Baan is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de baanatletiek binnen SPARK. Technisch coördinator baan is Eric den Hartog. Aan de basis van de TC Baan ligt het beleidsplan ‘Organisatie Weg- en Baanatletiek SPARK’. Hierin wordt gepleit voor meer structuur in de Weg- en Baanatletiek bij SPARK.  

Lees meer
Communicatie

Pr en Communicatie

De PR en Communicatie commissie heeft de verantwoording over het onderhoud/bijhouden van de website, contacten met sponsoren, communicatie met de media, dus PR in de ruimste zin van het woord.    

Lees meer