Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum* * *
Land*
Postcode*Huisnummer *
StraatPlaats
TelefoonMobiel
E-mail*
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN nr.*
T.n.v.
Activiteiten
AtletiekCategorie*
Indien bekend:
Bondsnummer
LoopgroepCategorie*
Indien bekend:
Bondsnummer
Ver. BeperkingCategorie*
Indien bekend:
Bondsnummer
Vragen
Loopgroeptrainer
Indien gekozen voor loopgroep:
Bij welke trainer wilt u trainen?
Wedstrijdlicentie gewenst
 
Overige vragen
Heeft u al eerder aan Atletiek gedaan?
Zo ja, welke vereniging(en)?
Atletiekunie nummer
Bent u overgeschreven van een andere vereniging?
 
Vrijwilligersvoorkeur
Een vereniging kan niet zonder vrijwilligers, leden van 16 jaar en ouder dienen jaarlijks vier uur te helpen.
Vink hier je voorkeur aan en wij zullen snel contact met je opnemen.
Onderhoud/Reparaties
Jurering
Hulp in de kantine
Hulp bij baan- en wegwedstrijden
 
Noodtelefoonnummer *
 
SPARK mag de foto's e.d., waar ik (of mijn kind) op sta, op haar sociale media plaatsen
 
SPARK mag mijn verjaardag op haar website plaatsen
 
Betaling automatische incasso gewenst
 
Afmelden moet altijd gebeuren via ledenadministratie@avspark.nl.
Hierbij geldt een opzegtermijn van de lopende en de daaropvolgende maand.
Opmerking