Nieuwjaarsreceptie 2019

Voorzitter Ton Scheffers heette iedereen van harte welkom en begon met een terugblik over het jaar 2018.

De renovatie van de atletiekbaan kwam vanzelfsprekend ter sprake waarbij hij de hoop uitsprak dat binnen niet al te lange tijd de baan weer optimaal gebruikt zou kunnen worden. Veel waardering was er voor de trainers; het niet op de baan kunnen trainen gaf nogal wat hoofdbrekens.  Het jaar 2018 was het jaar van de VOG, de AVG , renovatie van de kantine en de kleedkamers.  Voor 2019 staan weer baan- en wegwedstrijden gepland. De onderhoudsploeg gaat beginnen met de aanleg van een nieuwe vloer als afronding van de kantineverbouwing. Financieel staat SPARK er goed voor; wat zorgen baart is het verouderen van het vrijwilligersbestand.
Vervolgens nam Jolanda Tveter afscheid als trainster; ze blijft beschikbaar als starter en jurylid.   Vrijwilligers van het jaar 2018 werden John en Anja van den Engel; zij beheren de bar sinds jaar en dag op een buitengewoon professionele manier.  Opgemerkt werd dat bardienst topsport is, vooral tijdens wedstrijden zoals de pupillencompetitie en de marathon.  Als afsluiting bracht Ton een toast uit op een mooi sportief en gezond 2019. Onder het genot van een oliebol en diverse hapjes bleef iedereen nog geruime tijd napraten.

Bestuurnieuws Overzicht