Nieuwe vloer!!!!

De kantinerenovatie is voltooid; we hebben nu ook een nieuwe vloer.   

Vele handen hebben geholpen om de kantine eerst uit te ruimen en daarna moest alles er weer in…..Maar het resultaat mag gezien worden.

Bestuurnieuws Overzicht