Ton Scheffers erelid

Ton Scheffers erelid

Tijdens de Algemene Ledenvergadering over het jaar 2020 op vrijdag 15 oktober 2021 is Ton Scheffers tot erelid gekozen.

Gedurende 25 jaar was hij resp. secretaris en voorzitter van de vereniging. Zijn opvolger, Eric den Hartog, gaat de vereniging verder begeleiden.  Eric is lid vanaf zijn vroegste jeugd; hij is inmiddels trainersscoördinator en geeft training aan de D-junioren. Einar Tveter, Rina Bogers, Huug Ouwens en Marijke Kok ontvingen een oorkonde vanwege het feit dat ze 40 jaar lid zijn. Huug Ouwens kon er helaas niet bij zijn.


Foto's van Leen

Bestuurnieuws Overzicht