Zelfwerkzaamheid

Zelfwerkzaamheid

SPARK-leden van 16 jaar en ouder zijn  verplicht om zich 2 dagdelen per jaar ter beschikking te stellen voor SPARK.
Er moe­ten heel veel activi­teiten jaarlijks worden uitgevoerd voor SPARK.

 Denk maar aan werk in de kan­tine, onder­houden van wedstrijd­ma­teriaal, jureren, onderhouden van de kantine en kleedka­mers, schoonhou­den van de baan, secreta­riaats­werk­zaamheden, enzovoorts. Bij al dit soort werkzaamheden zijn vrijwilligers nodig.

Via het  mededelingenbord en de website houden wij de leden regelmatig op de hoogte van de mogelijke werkzaamheden. Leden die niet aan bovenstaande verplichting voldoen betalen aan het eind van het jaar € 22,00 per onverricht dagdeel. Leden van70 jaar en ouder zijn van deze verplichting vrijgesteld.

 

Lidmaatschap Overzicht