Opzegging lidmaatschap

We hopen niet dat je je lidmaatschap opzegt, maar mocht dit onverhoopt toch moeten gebeuren, dan zijn daar voorwaarden aan verbonden:

  • het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december
  • er geldt een opzegtermijn van de lopende en de daarop volgende maand (dus: zeg je b.v. op in april dan eindigt je lidmaatschap op 31 mei (=1 juni).
  • er vindt geen restitutie plaats van de betaalde contributie/licentiekosten
  • afmeldingen via de trainer worden niet geaccepteerd.
  • afmeldingen worden alleen in behandeling genomen als alle openstaande facturen betaald zijn.
  • ouders van jeugdige sporters kunnen bij financiële problemen ondersteuning aanvragen bij het Jeugdfonds voor Sport en Cultuur, afd. Zuid-Holland of Stichting Leergeld Voorne-Putten.
  • afmeldingen worden alleen in behandeling genomen via de e-mail: ledenadministratie@avspark.nl

Opzeggen lidmaatschap:
e-mail: ledenadministratie@avspark.nl