Bestuur

Bij SPARK kennen we een Dagelijks Bestuur en een Algemeen Bestuur; het Dagelijks Bestuur legt verantwoording af over het gevoerde en te voeren beleid aan de Algemene Ledenvergadering.

SPARK kent vervolgens een aantal commissies, t.w.
Technische commissie baan
Technische commissie weg
Wedstrijdorganisatie baan
Wedstrijdorganisatie weg
Kantinecommissie
Kledingcommissie
PR/communicatiecommissie
Marathoncommissie
Onderhoudscommissie

Deze commissies zijn zelfsturend en bepalen hun beleid binnen de kaders van de commissies en de begroting(en).

De voorzitters van deze commissies hebben zitting in het Algemeen bestuur voor:
draagvlak
afstemming
informatie
invloed op het beleid

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit:
Voorzitter
Vicevoorzitter
Verenigingscoördinator
Penningmeester
Secretaris