Zelfwerkzaamheid

Bardienst

Elk Spark lid van 16 jaar en ouder is verplicht 2 dagdelen per jaar vrijwilligerswerk te verrichten. Een vereniging kan niet draaien zonder vrijwilligers. Bij Spark zijn er veel taken die door vrijwilligers vervuld zouden moeten worden.

Het onderhoud van gebouw en materialen vraagt veel tijd; momenteel is er een onderhoudsploeg en ook die kan wel wat versterking gebruiken. Overige taken zijn: hulp bij baan- en wegwedstrijden ; bij wegwedstrijden zijn er aanwijsposten onderweg nodig en bemensing van drankposten. Bij de baanwedstrijden zijn er veel medewerkers nodig, waaronder juryleden. Elk jaar worden er cursussen gehouden voor juryleden om het corps te versterken.

De bardienst is een zeer belangrijke taak, er moet altijd tijdens trainingsavonden/dagen/middagen en wedstrijden iemand achter de bar staan. We zoeken mensen die af en toe een bardienst voor zijn of haar rekening willen nemen. Inlichtingen omtrent de bardienst zijn te verkrijgen bij kantinecommissie via kantine@avspark.nl