Club van 50

Club van 50

Hierbij weer een bericht van de Club van 50. Zoals  u gewend bent wil ik u hierbij gaarne een update geven van de ‘Club van 50’. 
Gelukkig kan ik constateren dat we redelijk stabiel blijven met het ledental. Op dit moment hebben wij 34 leden. Voor ons van de Club van 50 blijft 2022 uiteraard het doel om een substantiële bijdrage te kunnen blijven leveren aan SPARK. Daar wil ik uiteraard jullie weer hartelijk voor bedanken.

Zoals wellicht bekend worden deze gelden van de Club van 50 beheerd door de penningmeester en dus het bestuur van SPARK. Het geld van de Club van 50 is in 2021 geheel gebruikt voor vernieuwing van de keukeninventaris. Dit is geen overbodige luxe, want met name de koelkast was aan vervanging toe.

Wat willen wij graag in 2022
Uiteraard willen wij alles in het werk te stellen om de ‘club’ te laten groeien, zodat SPARK nog meer armslag krijgt om nuttige zaken te realiseren.

Ook dank ik hierbij alle leden die de bijdrage voor 2022 reeds op de SPARK rekening hebben gestort. Voor degenen die dit nog niet hebben gedaan, wil ik u hierbij vragen om uw bijdrage voor 2022 te voldoen door storting op NL95 RABO 0161976123 t.n.v. SPARK, Spijkenisse. Tevens wil ik gaarne nogmaals aangeven dat 50 euro een richtbedrag is maar het mag ook meer zijn en dat het ook mogelijk is om met meerdere personen als team mee te doen.

Voor meer informatie

 

Naam*
Email adres*
Bericht
captcha img
Vul de code in *

Met vriendelijke groet,

Marijke Kok