Algemene Ledenvergadering

Alg. ledenverg.startschot

Op vrijdag 10 maart 2017 organiseert het bestuur de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Aanvangstijdstip en plaats van handeling: 20:00 uur in de SPARK kantine.    

Als je mee wilt beslissen over de gang van zaken in de komende jaren zorg dan dat je erbij bent!!!

Bestuurnieuws Overzicht