Ereleden en leden van verdienste

Sinds de oprichting van SPARK is een aantal leden benoemd tot erelid en lid van verdienste. Deze benoemingen vonden steeds plaats tijdens algemene ledenvergaderingen.  

 SPECIALE LEDEN

Ereleden

Ton Scheffers

Rina Bogers

Ina Janmaat †

Ton Taselaar †

Huug Ouwens

Jan Meeuwsen

Joop Dorsman †

Leden van Verdienste

Joop van Opstal

Fred v.d. Raaf

Kees Visser

Leo v.d. Molen

Leen Kok

 Jacques Nieuwstraten

 

Erelid en erevoorzitter

Anton Veenendaal †