Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum* * *
Land*
Postcode*Huisnummer *
StraatPlaats
TelefoonMobiel
E-mail
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
*
E-mail factuurontvanger
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
Activiteiten
AtletiekCategorie*
LoopgroepCategorie*
Ver. BeperkingCategorie*
Vragen
Loopgroeptrainer
Indien gekozen voor loopgroep:
Bij welke trainer wilt u trainen?
 
Overige vragen
Heeft u al eerder aan Atletiek gedaan?Ja Nee
Zo ja, welke vereniging(en)?
Atletiekunie nummer
Bent u overgeschreven van een andere vereniging?Ja Nee
 
Vrijwilligers
Binnen de vereniging zijn vrijwilligers onmisbaar!
Wij verwachten dan ook dat alle leden en ouders van jeugd leden, minimaal 2 keer per jaar een vrijwilligers bijdrage leveren.
Een aantal voorbeelden van vrijwilligers taken zijn: trainers, kantine bezetting, onderhoud, wedstrijd organisatie en bestuur.
Stuur een mail naar info@avspark.nl voor informatie over vrijwilligerstaken, en voor aanmelden voor een vrijwilligerstaak.
De verenigingsstatuten stellen wanneer een lid van 16 jaar tot 70 jaar niet aan deze verplichting voldoet,
er €22,00 per niet verrichte keer in rekening wordt gebracht aan het einde van het jaar.
 
Telefoonnummer voor noodgevallen:*
 
SPARK mag de foto's e.d., waar ik (of mijn kind) op sta, op haar sociale media plaatsen
 
SPARK mag mijn verjaardag op haar website plaatsen
 
Betaling automatische incasso gewenst
 
Afmelden moet altijd gebeuren via ledenadministratie@avspark.nl.
Hierbij geldt een opzegtermijn van de lopende en de daaropvolgende maand.
Opmerking