Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum* * *
Land*
Postcode*Huisnummer *
StraatPlaats
TelefoonMobiel
E-mail
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
*
E-mail factuurontvanger
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
Activiteiten
AtletiekCategorie*
Indien bekend:
Bondsnummer
LoopgroepCategorie*
Indien bekend:
Bondsnummer
Ver. BeperkingCategorie*
Indien bekend:
Bondsnummer
Vragen
Loopgroeptrainer
Indien gekozen voor loopgroep:
Bij welke trainer wilt u trainen?
 
Overige vragen
Heeft u al eerder aan Atletiek gedaan?Ja Nee
Zo ja, welke vereniging(en)?
Atletiekunie nummer
Bent u overgeschreven van een andere vereniging?Ja Nee
 
Zelf werkzaamheid
SPARK-leden van 16 jaar en ouder zijn verplicht om zich 2 dagdelen
per jaar ter beschikking te stellen voor SPARK.
Leden die niet aan bovenstaande verplichting voldoen betalen aan het
eind van het jaar € 22,00 per onverricht dagdeel.
Leden van 70 jaar en ouder zijn van deze verplichting vrijgesteld.
Taakie
AV Spark gebruikt Taakie voor de vrijwilligers werving.
Alle nieuwe leden en ouders van nieuwe leden krijgen een uitnodiging, om een profiel aan te maken in taakie.
Deze uitnodiging ontvang je ergens komende maanden in je mailbox.
Voor meer informatie over taakie kijk op onze website: https://www.avspark.nl/index.php?page=2103&sid=2
 
Telefoonnummer voor noodgevallen:*
 
SPARK mag de foto's e.d., waar ik (of mijn kind) op sta, op haar sociale media plaatsen
 
SPARK mag mijn verjaardag op haar website plaatsen
 
Betaling automatische incasso gewenst
 
Afmelden moet altijd gebeuren via ledenadministratie@avspark.nl.
Hierbij geldt een opzegtermijn van de lopende en de daaropvolgende maand.
Opmerking