Contributie

Contributie

Iedereen van 5 jaar en ouder kan lid worden van SPARK. Voor­dat je lid wordt van SPARK is het een goede gewoonte om eerst 4 weken de sfeer te proe­ven en te kij­ken of atletiek je kan bieden waar je naar op zoek bent. Na deze proefpe­riode kun je je ver­volgens als lid aanmelden bij een van de be­stuursleden, bij de mensen ach­ter de bar of via deze link: inschrijfformulier

De eerste factuur bestaat uit:

 1. Eenmalig inschrijfgeld van Euro 10,00
 2. Kosten wedstrijdlicentie (verplicht voor baanatleten)
 3. De contributie voor het lopende kwartaal
 4. De jaarlijkse verplichte bijdrage voor de Atletiekunie
 • De verplichte bijdrage voor de Atletiekunie en kosten van de eventuele wedstrijdlicentie worden jaarlijks op de eerste factuur van het jaar vermeld.
 • Een wedstrijdlicentie is nodig om aan officiële Atletiekunie-wedstrijden op de weg of op de baan mee te doen.
 • Een licentie is geldig van 1 januari tot 31 december.
 • Voor senioren bestaat de mogelijkheid om zonder wedstrijdlicentie lid te worden van SPARK.
 • Het lidmaatschap begint altijd op de 1ste van de maand.
 • Je ontvangt  een nota op het aangegeven emailadres.
 • De betalingen zijn per kwartaal, jaarbetaling is mogelijk.
 • Vanaf het derde betalende gezinslid geldt een kortingsregeling; bij drie gezinsleden krijgt het jongste lid 50 % korting op de contributie. Bij vier of meer leden geldt dat voor de jongste leden.
 • Als iemand door ziekte of blessures langdurig niet kan sporten kan er 75 % korting op de contributie worden verleend.
 • Leden van 16 jaar en ouder zijn verplicht 2 dagdelen per jaar zelfwerkzaamheid te verrichten; leden die niet aan deze verplichting voldoen betalen aan het eind van het jaar € 22,00 per onverricht dagdeel. Leden van 70 jaar en ouder zijn van deze verplichting vrijgesteld.
 • Light lidmaatschap (groep weg) is mogelijk voor nieuwe leden van SPARK (die niet eerder lid waren) zodat zij in het eerste jaar tegen een gereduceerd tarief lid kunnen worden. De korting vervalt na één jaar.
 • Automatische betaling is mogelijk na aanvraag van het machtigingsformulier via het emailadres: contributie@avspark.nl

De atletiekuniebijdrage van de VB-atleten kan verschillen; deze is afhankelijk van hun leeftijd. Het kan dus iets afwijken.

categorie

 

geboortejaar

 

per kwartaal

wedstrijdlicentie

VB-atleten

 

48,00

 

E-pupillen, U7

2018

32,50

 

D-pupillen, U8

2017

41,00

 

C-pupillen, U9

2016

41,00

9,50

B-pupillen, U10

2015

49,00

9,50

A-pupillen, U12

2013/2014

49,00

9,50

D-junioren, U14

2011/2012

55,50

16,90

C-junioren, U16

2009/2010

55,50

16,90

B-junioren, U18

2007/2008

55,50

16,90

A-junioren, U20

2005/2006

55,50

16,90

Senioren baanatleten

2004 en eerder

63,50

27,00

Senioren wegatleten

2004 en eerder

59,00

27,00

Senioren wegatleten:

lightlidmaatschap voor nieuwe leden gedurende het 1e jaar

2004 en eerder

42,00

27,00

Deze bedragen worden elk jaar geïndexeerd.
Betaalt u per jaar dan krijgt u € 2,00 korting.
Het inschrijfgeld bedraagt voor alle categorieën  € 10,00
De jaarlijkse AU-bijdrage is voor: 

pupillen € 17,50
VB-atleten en junioren  € 18,50
 overige categorieën € 20,00

 Leden die weer lid worden na eerder in hetzelfde kalenderjaar te hebben opgezegd betalen € 6,00
Wedstrijdlicentie voor wegatleten en VB-atleten is niet verplicht. 
Het inschrijfformulier kunt u  hier  invullen

Lidmaatschap Overzicht