Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum* * * *
Land*
Postcode*Nummer *
StraatPlaats
TelefoonMobiel
E-mail*
Pasfoto
Max. 8 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN nr.*
T.n.v.
Activiteiten
Atletiek Categorie*
Indien bekend:
Bondsnummer
Loopgroep Categorie*
Indien bekend:
Bondsnummer
Ver. Beperking Categorie*
Indien bekend:
Bondsnummer
Vragen
Loopgroeptrainer
Indien gekozen voor loopgroep:
Bij welke trainer wilt u trainen?
Wedstrijdlicentie gewenst
 
Overige vragen
Heeft u al eerder aan Atletiek gedaan?
Zo ja, welke vereniging(en)?
Atletiekunie nummer
Bent u overgeschreven van een andere vereniging?
 
Vrijwilligersvoorkeur
Een vereniging kan niet zonder vrijwilligers.
Kunt u hierbij uw voorkeur aanvinken?
Onderhoud/Reparaties
Jurering
Hulp in de kantine
Verkeersregelaar
 
Betaling automatische incasso gewenst
 
Afmelden moet altijd gebeuren via ledenadministratie@avspark.nl.
Hierbij geldt een opzegtermijn van de lopende en de daaropvolgende maand.
Opmerking