Club van 50

Club van 50

Hierbij weer een bericht van de club van 50. Zoals  u gewend bent wil ik u hierbij gaarne een update geven van de ‘Club van 50’. 
Gelukkig kan ik constateren dat we redelijk stabiel blijven met het ledental. Op dit moment hebben wij 32 leden. Voor ons van de Club van 50 blijft 2017 uiteraard het doel om een substantiële bijdrage te kunnen blijven leveren aan Spark. Daar wil ik uiteraard jullie weer hartelijk voor bedanken.

Zoals wellicht bekend worden deze gelden van de Club van 50 beheerd door de penningmeester en dus het bestuur van Spark. Het geld van de Club van 50 is in 2016 geheel gebruikt voor de nieuwe bestuurskamer en voor het plafond van de kantine, dat overigens nog aangebracht moet worden maar wel al is aangeschaft.

Wat willen wij graag in 2017.
Uiteraard willen wij alles in het werk te stellen om de ‘club’ te laten groeien, zodat Spark nog meer armslag krijgt om nuttige zaken te realiseren.

Ook dank ik hierbij alle leden die de bijdrage voor 2017 reeds op de Spark rekening hebben gestort. Voor degenen die dit nog niet hebben gedaan, wil ik u hierbij vragen om uw bijdrage voor 2017 te voldoen door storting op ING bankrekening NL18 INGB0001313755 t.n.v. Spark, Spijkenisse. Tevens wil ik gaarne nogmaals aangeven dat 50 euro een richtbedrag is maar het mag ook meer zijn en dat het ook mogelijk is om met meerdere personen als team mee te doen.

Voor meer informatie

 

Naam*
Email adres*
Bericht
captcha img
Vul de code in *

Bij voorbaat dank en met vriendelijke groeten,

Ian Weersma

 

 

Vereniging overzicht