Cursus baantrainers

Op zaterdag23 november jl.  is een aantal SPARK trainers gestart met een cursus. Deze cursus wordt op  acht zaterdagen gehouden van 10:00 tot 15:30 uur.

Het vraagt dus veel van trainers en begeleiders.  Bovendien moet er ook nog huiswerk gemaakt worden. Twee docenten van de Atletiekunie leren de trainers de fijne kneepjes van het vak.  Dertien trainers met hun praktijkbegeleiders zijn op deze zaterdagen aanwezig. Na afloop van de cursus beschikt SPARK weer over een aantal goed opgeleide, gediplomeerde én enthousiaste trainers .

Bestuurnieuws Overzicht