Club van 50

Club van 50

Hierbij weer een bericht van de Club van 50. Zoals  u gewend bent wil ik u hierbij gaarne een update geven van de ‘Club van 50’. 
Gelukkig kan ik constateren dat we redelijk stabiel blijven met het ledental. Op dit moment hebben wij 31 leden. Voor ons van de Club van 50 blijft 2019 uiteraard het doel om een substantiële bijdrage te kunnen blijven leveren aan SPARK. Daar wil ik uiteraard jullie weer hartelijk voor bedanken.

Zoals wellicht bekend worden deze gelden van de Club van 50 beheerd door de penningmeester en dus het bestuur van SPARK. Het geld van de Club van 50 is in 2018 geheel gebruikt voor de aanschaf van een nieuw bord voor vermelden van sponsors en de leden van de club van 50 alsmede  een nieuw TV scherm in de kantine.

Wat willen wij graag in 2019.
Uiteraard willen wij alles in het werk te stellen om de ‘club’ te laten groeien, zodat SPARK nog meer armslag krijgt om nuttige zaken te realiseren.

Ook dank ik hierbij alle leden die de bijdrage voor 2019 reeds op de SPARK rekening hebben gestort. Voor degenen die dit nog niet hebben gedaan, wil ik u hierbij vragen om uw bijdrage voor 2019 te voldoen door storting op ING bankrekening NL18 INGB0001313755 t.n.v. SPARK, Spijkenisse. Tevens wil ik gaarne nogmaals aangeven dat 50 euro een richtbedrag is maar het mag ook meer zijn en dat het ook mogelijk is om met meerdere personen als team mee te doen.

Voor meer informatie

 

Naam*
Email adres*
Bericht
captcha img
Vul de code in *

Met vriendelijke groet,

Marco Buter