Bardienst

Zelfwerkzaamheid

Elk SPARKlid van 16 jaar en ouder is verplicht 2 dagdelen per jaar vrijwilligerswerk te verrichten.Een vereniging kan niet draaien zonder vrijwilligers. Bij SPARK zijn er veel taken die door vrijwilligers vervuld zouden moeten worden.

Lees meer