Vrijwilligers bij Spark

Vrijwilligers bij Spark

Zoals tijdens de nieuwjaarsreceptie aangegeven is zullen we als vereniging (dus met zijn allen) moeten zorgen voor meer vrijwilligers. Alleen hierdoor blijft de vereniging bloeiend en kunnen we samen genieten van de prachtige atletieksport.

Het tekort aan vrijwilligers geldt niet alleen voor wekelijkse taken als trainers, bestuursleden / commissieleden maar ook voor incidentele zaken zoals jurylid, topjurylid of vrijwilligers die helpen bij loopwedstrijden (marathon en anderen) en baanwedstrijden. Het hoeft dus niet elke week op een bepaalde tijd, maar je kunt ook bij de incidentele zaken prima je bijdrage leveren. Een greep uit openstaande posities:

Trainers
Het hebben van voldoende trainers is voor een sportvereniging essentieel. Wij zoeken momenteel (assistent-trainers) voor de jeugd (U14 en U16), bij de G-atleten en ook op de weg kunnen we altijd ondersteuning gebruiken. Om te beginnen is een opleiding niet noodzakelijk, maar is voeling met de atleten en enthousiasme voldoende. Mocht je het heel erg leuk vinden, betaalt Spark eventuele opleiding(en).

Bestuursleden en commissies
Om de vereniging goed te laten werken, zijn bestuursleden en commissieleden noodzakelijk. Volgens de statuten zijn minimaal een voorzitter, een penningmeester en een secretaris noodzakelijk. Vooral op het secretariaat is het verzorgen van de interne en externe communicatie veel werk, systemen helpen, maar er zijn voldoende handjes noodzakelijk. Een secretaris die dit organiseert, hebben we echt nodig. Deze positie is al 1,5 jaar vacant, waardoor we eigenlijk niet voldoen aan de statuten.

Binnen de commissies is vaak een commissielid “voorzitter”, maar als er vrijwilligers zijn die als commissielid of als commissievoorzitter een steentje bij kunnen dragen, maakt het werk met meer handen lichter. Een voorbeeld van een commissievoorzitter zijn de functies van trainerscoördinator, zowel weg als baan. Hier zijn we op zoek naar vrijwilligers die deze functies willen uitoefenen.

Kantinemedewerker
Zowel de vaste dagen dat we open zijn als de bezetting bij evenementen (lees: wedstrijden) is een uitdaging. Bij wedstrijden lukt het redelijk, maar op maandag, woensdag en zaterdag is er vaak niemand. Als uw (klein)kind een uur of anderhalf training krijgt en u wilt gedurende deze tijd voor een gratis kopje koffie achter de bar wil staan, zijn we geholpen. Wedstrijden zijn vaak lange dagen en het zou ideaal zijn om halverwege de medewerkers te kunnen wisselen. Daarvoor zijn per wedstrijd 2-5 extra medewerkers nodig.

Jurylid / Topjury
Als er niet voldoende juryleden en topjuryleden zijn, kunnen zowel uit- als thuiswedstrijden (competitie) niet doorgaan. Dan worden de atleten echt de dupe. Topjuryleden zijn geen juryleden die heel goed zijn, maar dit zijn specifieke functies: wedstrijdleider, scheidsrechter en starter. Voor deze functies is ervaring makkelijk (je moet in ieder geval jurylid zijn), maar niet noodzakelijk. De inzet door juryleden is enkele keren per jaar, maar ook hier wordt de inzet lager als er meer vrijwilligers zijn. Dit geldt ook voor de administratie rondom wedstrijden. Het verwerken van de inschrijvingen en het voorbereiden van de startnummers is veel werk. Tevens moeten tijdens de wedstrijd de uitslagen verwerkt worden en de prijsuitreiking voorbereid worden.  Bij de wegwedstrijden spreken we niet echt van juryleden, maar hebben we altijd plek voor vrijwilligers die bij een verzorgingspost staan, de richting aangeven, de veiligheid onderweg waarborgen als verkeersregelaar. Zeker zijn we ook op zoek naar een paar vrijwilligers die de voorbereiding op zich willen nemen.

Baan en complex
Om de baan en het complex netjes te houden, is er een enthousiaste club vrijwilligers die onderhoud /projecten begeleiden. Hier kunnen we altijd hulp gebruiken. Heeft u kennis van bijvoorbeeld elektra, bouwkundige zaken, activiteiten rondom sanitair/keuken of heeft u specifieke apparatuur in eigendom of te gebruiken bij Spark bent u van harte welkom. Nu wordt veel op maandagochtend gedaan, maar dit is voor veel werkenden niet mogelijk. Uiteraard kunnen bepaalde projecten etc. ook ’s avonds of in het weekend plaats vinden.  Om de baan wedstrijdgeschikt te maken zijn vele uren voorbereiding nodig. Activiteiten hierbij zijn het trekken van lijnen, het voorbereiden van de verspringbakken en het controleren en klaar leggen van het materiaal. De dagen voor een wedstrijd zijn essentieel om een baanwedstrijd te laten slagen.

Al met al zijn we op zoek naar veel vrijwilligers! Lijkt het u leuk om iets te doen, kent u mensen in uw omgeving (familie, vrienden, etc.) schroom dan niet om u te melden. Dit kan bij mij, de trainer van de groep waarin u of een gezinslid sport, bij andere bestuursleden of, mocht u ze kennen, bij commissieleden waar uw belangstelling naar uit gaat.

 Laten we met zijn allen zorgen dat de werkzaamheden opgepakt worden en laten we zien dat Spark een bloeiende vereniging is.

Eric den Hartog
Voorzittter

 

 

 

Bestuurnieuws Overzicht