SPARK jubileumweekend

Wat was het een prachtige dag, die 24ste september 2016. Het jaar van het 50jarig bestaan van SPARK beleefde zijn hoogtepunt tijdens de clubkampioenschappen. Het was een vol programma over twee dagen, gestart met de wedstrijden voor de jeugd.

Zondag was het de beurt aan de
Iedereen deed zijn best en werd beloond met een prachtige medaille. Ook de bekers zagen er schitterend uit. Het weer deed ook zijn best (misschien te warm voor de sporters). Na de wedstrijd op zaterdag, kwam het officiële deel van deze dag. Ton, de voorzitter, sprak iedereen toe en vertelde in het kort iets over het ontstaan van onze vereniging. Daarna vroeg Kees Dijkman (de wethouder) het woord en overhandigde Ton een cheque van 450 euro. Hier zal zeker een mooie bestemming voor gevonden worden. Andre Hoogink, de afgezant van de Atletiek Unie rolde een enorm banier uit met de tekst SPARK 50 jaar.
Hans, de voorzitter van de jubileumcommissie, nam hierna het woord. Hij vertelde dat er voor iedereen een usbstick beschikbaar was, met daarop een klick naar de site, waar het jubileumboek geopend kon worden. Dit werd zichtbaar gemaakt op het tv scherm. Verder was er een tentoonstelling ingericht in de nieuwe bestuurskamer over 50 jaar SPARK. Tijdens de hele dag werd een doorlopende diapresentatie getoond op het tv scherm.
Na het officiële gebeuren kwamen steeds meer mensen binnendruppelen, hieronder veel oud-leden en andere belangstellenden: de reünie was gestart. Ook de man van de muziek wil ik hier graag vermelden, Leandro heeft zich met hart en ziel ingezet om de dag en later het feest tot een onvergetelijk iets te maken. Intussen begonnen de magen te knorren, tijd voor de barbecue. Het bar team, uitgebreid met een groot deel van de mensen van de jubileumcommissie, heeft zich uren lang ingezet om al die hongerige sparkers van vlees, salades en drankjes te voorzien. Super!
Nadat al die hongerige Sparkers voldaan waren, kon het feest beginnen. Het weer was zo goed dat een grote groep tot laat in de avond buiten bleef feesten.
Ook zondag, tijdens het tweede deel van de clubkampioenschappen was het weer zeer warm.Hiermee is het 50jarig jubileumjaar nog niet ten einde. 2 oktober volgt nog een estafette marathon en 18 december eindigt het feestelijke jaar met de marathon.
Ik wil iedereen die dit feestelijke jaar heeft helpen organiseren heel hartelijk bedanken. De jubileumcommissie zal na een evaluatie ophouden te bestaan, maar ik hoop en weet bijna zeker, dat SPARK bij het volgende jubileum op weer net zo’n enthousiaste groep mensen kan rekenen.

Ria Blanker

Foto's van Ria

Downloads:

Jubileum Overzicht